ANJELI - ochrancovia nášho žitia

 

 

 

ZORUNA ZORA KOVAČIKOVA

energo-kozmo-psycho-terapeut

poradca-liečiteľ  na telo a dušu 

konzultant-diagnostik

 

zorkin@atlas.sk

 

 

 NAZERANIE Z NEBA NA SVET

 

 PRELET NA ZEM

 

 

PROSBA A VYSLIŠANIE MODLITIEB

 

ANJELI - láska

 

 

 

 OCHRANCOVIA spánku detí

 

 

 dotyky dotykov

 

 

 anjelik

 

 

 anjel

 

 

 

 ochranný anjel detí

 

 

 anjeli

 

 

 

 SCHODY Z  NEBA A DO NEBA  NA ZEM

 

 

 HVIEZDA JASNA

 

 

 SPEV A HUDBA

 

 

 HUDBA  HARFY  A  SPEV  KRAJINOU

 

 

 

 Spánok s anjelmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERGIE ZEME

 

 

 

PORADKYNA  ZORUNA

VEŠTKYNA  ZORUNA

zorkin@atlas.sk

 

ZORUNA ZORA KOVAČIKOVA

energo-kozmo-psycho-terapeut

poradca-lliečiteľ na telo a dušu

konzultant-diagnostik

 

zorkin@atlas.sk